niewyrazne lekarka trzymajac papierowe serce
Uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziałów  0  na długo zapamiętają ten dzień. 28.04.2023 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu edukacyjnego Bezpieczny Dolnoślązak.

Zajęcia przeprowadzili ratownicy medyczni Pan Remigiusz ora Pan Grzegorz z Grupy Zabezpieczenia Medycznego I Pułku Saperów w Brzegu.

Dzieci dowiedziały się w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wskazówek ratowników dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Duże wrażenie na dzieciach zrobił fantom, na którym dzieci uczyły się podstaw resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Atrakcji nie było końca. Pod koniec zajęć uczniowie mieli możliwość zobaczenia wozu sanitarnego. Mogli zasiąść za „kółkiem” , włączyć sygnały alarmowe, czy też poleżeć na noszach.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw podczas  pomocy poszkodowanym oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.

Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, a Pan Remigiusz i Pan Grzegorz sprawili, że każdy uczeń chętnie brał w nich udział.

Dziękujemy Panu Pułkownikowi Grzegorzowi Oskrobie -dowódcy I Pułku Saperów w Brzegu za współpracę i  umożliwienie przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia  dla naszych uczniów.