KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Oławie, ul. Lwowska 3 (dalej: ”Administrator”), 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Oławie jest pan Krzysztof Petrykiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  faks: 71 3033272
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, wyłącznie przez okres realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież w tutejszej szkole, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej przez osobę której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Przetwarzane dane osobowe, będą przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 5. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym  
 6. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego innego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają i nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia sprzeciwu,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 9. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, wskazanym w pkt. 2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w zakresie w jakim nie narusza obowiązujących przepisów dotyczących procesu rekrutacji i prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)