Dzieci z kl. 0B już bardzo dobrze czują się w naszej szkole i biorą udział w wielu działaniach organizowanych na terenie placówki.

Z zaciekawieniem oglądają spektakle teatralne, aktywnie włączają się w akcje charytatywne, są kreatywni podczas zająć plastyczno-technicznych. Okres adaptacji minął bardzo pozytywnie.

Więcej zdjęć w galerii...