20220318 101518  Dnia 18 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie odbyło się uroczyste podsumowanie etapu powiatowego

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.,,Zapobiegajmy Pożarom”.

Organizatorem konkursu był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku.

   Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk

Tematyka konkursu: obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo- gaśniczych,zwalczaniu klęsk żywiołowych,

ekologicznych, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

   W wyniku eliminacji szkolnych do dalszego etapu konkursu zakwalifikowano prace 10 uczniów naszej szkoły.

W związku z tym 19 listopada 2021 r. przekazano do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Oławie plakaty: z klasy IV a- Oliwera Knary,

Agaty Gwizdalskiej; z klasy IV b- Alicji Fortuny, Poli Janickiej, Hanny Zabor; z klasy V a- Nikodema Bierońskiego, Jakuba Dargiewicza,

Macieja Hutniczaka, Aleksandry Król, Wiktora Wilgosiewicza.

     W wyniku podsumowania etapu powiatowego konkursu uczennica klasy IV a  Agata Gwizdalska została nagrodzona dyplomem i bonem upominkowym

za zajęcie I miejsca w grupie III- szkoła podstawowa (klasy IV-  VI).

    Gratulujemy wszystkim uczestnikom zakwalifikowania się do etapu powiatowego konkursu, a jego finalistce Agatce zdobycia wysokiego miejsca w konkursie.

Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach tego konkursu. 

                                                                                                                     

Nauczyciel plastyki Dorota Mądrala

20220318 101446

 

20220318 101518