9 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Oławie, odbyło się VII Forum Samorządów

Uczniowskich. Naszą szkołę reprezentowały: Agata Gwizdalska, Michalina Szewczuk z klasy 6a

oraz Karina Chort z klasy 5a. Celem spotkania było wspieranie samorządności uczniów, wymiana

doświadczeń oraz propagowanie kreatywnych postaw życiowych młodych ludzi.

Przedstawicie samorządów uczniowskich prezentowali własne pomysłów dotyczące profilaktyki, zgodnie z hasłem

przewodnim tegorocznego spotkania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, dodatkowo uczestniczyli

w wykładach jak i warsztatach tematycznych.

 

20240409 085452

 

20240409 123442

 

20240409 131455

 

20240409 131514

 

 

 

20240409 131731

 

20240409 134042

 

20240409 134048

 

20240409 134639