JADŁOSPIS 15.04.-19.04.2024

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY POBIERANA JEST Z "GÓRY" ZA DANY MIESIĄC

DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

PRZELEWEM NA KONTO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SZKOŁY

 

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie

W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, wyżywienie za (miesiąc, rok)

Bank Spółdzielczy w Oławie

Konto nr: 59 9585 0007 0010 0014 3143 0136