Nasze gimnazjum powstało 1 września 1999 roku po wprowadzeniu reformy systemu oświaty. Był to dla nas bardzo trudny okres, ponieważ nie mieliśmy wtedy własnego budynku i korzystaliśmy z gościnności Szkoły Podstawowej nr 9.

(Od 1 września 2017r. w ramach reformy oświatowej znów Szkoła Podstwowa nr 3 w Oławie.)

 

Wówczas progi naszego gimnazjum po raz pierwszy przekroczyło 230 absolwentów szkół podstawowych. Powitało ich 16 nauczycieli. Dyrektorem został mianowany mgr Ireneusz Pętal.

Od początku istnienia gimnazjum rada pedagogiczna pracowała nad stworzeniem dokumentacji szkoły. Uchwalono statut, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, program profilaktyczny, program rozwoju szkoły. Opracowano misję i wizję szkoły oraz określono sylwetkę jej absolwenta.

Mieli po kilkanaście lat, a nawet mniej. Zamiast zabawy w ciepłym, przytulnym pokoju wybrali nocne warty, służbę w okopach w śniegu i błocie. Bez rodziców, samotnie czuwali z karabinem w ręku na placówkach. Lwowskie orlęta - ukochane dzieci swego miasta. Na ich grobach na cmentarzu Orląt zawsze leżą kwiaty i palą się znicze. Do nieba płynie modlitwa za bohaterów, którzy zginęli za Polskę.

Nic z dziejów narodu

co miało miejsce, wymazać się nie da

(Stefan Kardynał Wyszyński)

Gimnazjum nr 2 w hołdzie najdzielniejszym dzieciom świata.

Lwów był prastarym polskim i katolickim miastem, urzekająco pięknym, bogatym  w zabytki, dzieła sztuki i ducha. Miastem "Temper Fidelis" - zawsze wiernym, które najdzielniej broniło Polski. Lwów nigdy się nie poddawał. O jego mury rozbijały się najazdy Tutków Tatarów..Żyli tu obok siebie w zgodzie Polacy, Ukraińcy, Żydzi, szanując się nawzajem. Tak było do 1 listopada 1918 r. Tego dnia z rana Ukraińcy zajęli Lwów.