Dyrektor: mgr Jacek Ozga

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Kaźmierczak