25 października 26 osobowa grupa uczniów nasze szkoły wzięła udział w wyjeździe do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Jaszkotlu w ramach projektu ,,Wolontariat w modzie”. Nasze cykliczne wyjazdy mają na celu propagowanie aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych i promocję idei wolontariatu.

Podczas naszych spotkań opiekujemy się  chorymi dziećmi, bawimy się z nimi i organizujemy im wolny czas. Realizacja projektu ma  wzmocnić w uczestnikach chęć pomocy innym oraz chęć pełniejszego uczestnictwa w życiu osób najbardziej potrzebujących. Główną ideą projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi oraz wzbudzenie , przede wszystkim u ludzi młodych, zainteresowania działalnością prospołeczną.