POLSKA- to taka kraina,inCollage 20201110 160111916

która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach – blisko,

w pięknej ziemi nad Wisłą.

Jej ścieżkami chodzimy,

budujemy, bronimy.

POLSKA-OJCZYZNA

kraina,

która się w sercu zaczyna.

   Ryszard Przymus

 

Ponad 200 lat temu Rosja, Prusy i Austria podzieliły  nasz kraj między siebie i Polska zniknęła z mapy  na 123 lata. Jednak przez ten czas rozbiorów na terenach polskich nadal mieszkali Polacy. Mieli bardzo trudno, bo nie mogli sami decydować o swoim losie, nie uczyli się w szkołach polskiego i kazano im mówić w innych językach. Nie mieli też swojego króla ani prezydenta. Polacy bardzo walczyli o odzyskanie niepodległości. 11 listopada 1918 r. Niemcy przegrały I wojnę światową, a Marszałek Józef Piłsudski został dowódcą Wojsk Polskich i walczył o odbudowanie polskości.

Choć ostatni czas jest niespokojny i nauczanie odbywa się w domach to jednak cieszymy się, że możemy żyć w wolnym,  kraju, że mamy pokój, możemy  się uczyć, piszemy i mówimy po polsku. Nasi rodzice mogą pracować i sami o sobie decydować wybierając władze w wyborach. Aby przetrwał nasz naród, musimy wiedzieć o tym wszystkim, szanować naszą historię i tradycję oraz kiedyś przekazać tę wiedzę swoim dzieciom, a te dzieci – swoim dzieciom….

Niech żyje Polska! Prace dzieci klasy 2b wykonane w domu.

Olejnik Stefania