ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

zajęcia z wychowawcami rozpoczynają się

1 WRZEŚNIA 2021 ROKU O GODZINIE 8:00

w sali nr 3 oddział „0A” i w sali nr 4 oddział „0B”

*** Ze względu na panującą pandemię koronawirusa bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników szkoły proszę o punktualne przyjście na spotkanie

(tzn. nie później niż na godz. 8.00).

Z każdym dzieckiem przychodzi tylko jeden opiekun.

Wchodzimy do szkoły zachowując odpowiedni dystans społeczny,

w maseczkach i po wcześniejszej dezynfekcji rąk.


KLASY PIERWSZE

Spotkanie rodziców wraz z dziećmi z Panem Dyrektorem odbędzie się

1 WRZEŚNIA 2021 ROKU O GODZINIE 8:45 NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Wejście na salę gimnastyczną będzie odbywało się

przez drzwi na łączniku między budynkiem szkoły i sali gimnastycznej

W tym dniu obowiązuje szkolny strój galowy.

Po krótkim apelu i przywitaniu przez Dyrektora szkoły dzieci udadzą się

z wychowawcami oddziałów do swoich sal. Natomiast rodzice wysłuchają kilku ważnych komunikatów dotyczących organizacji roku szkolnego 2021/2022.

Zakończenie spotkania uczniów z wychowawcami o godzinie 10:45. Wychowawcy sprowadzą uczniów przed budynek szkoły, gdzie będzie można je odebrać. Rodzice spotkają się z wychowawcą klasy w drugim tygodniu września,  gdzie uzyskają dodatkowe informacje. (Do tego czasu proszę  przeglądać stronę internetową szkoły)

*** Ze względu na panującą pandemię koronawirusa bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników szkoły proszę o punktualne przyjście na spotkanie

(tzn. ani wcześniej, ani później).

Z każdym dzieckiem przychodzi tylko jeden opiekun.

Wchodzimy na salę gimnastyczną zachowując odpowiedni dystans społeczny,

w maseczkach i po wcześniejszej dezynfekcji rąk.

Szkołę opuszczamy tą samą drogą, którą wchodziliśmy.

DZIĘKUJĘ

 


 

KLASY DRUGIE

Spotkanie rodziców wraz z dziećmi z Dyrektorem i Wychowawcami oddziałów odbędzie się

1 WRZEŚNIA 2021 ROKU O GODZINIE 9:30 NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Wejście na salę gimnastyczną będzie odbywało się

przez drzwi na łączniku między budynkiem szkoły i sali gimnastycznej

W tym dniu obowiązuje szkolny strój galowy.

Następnie wychowawcy klas przeprowadzą uczniów (bez rodziców) do swoich gabinetów.

Uczniom zostaną przekazane informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022.

Zakończenie spotkania uczniów z wychowawcami o godzinie 11:00. Wychowawcy sprowadzą uczniów przed budynek szkoły, gdzie będzie można je odebrać. Rodzice spotkają się z wychowawcą klasy w drugim tygodniu września,  gdzie uzyskają dodatkowe informacje. (Do tego czasu proszę korzystać z dziennika elektronicznego  i przeglądać stronę internetową szkoły)

*** Ze względu na panującą pandemię koronawirusa bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników szkoły proszę o punktualne przyjście na spotkanie

(tzn. ani wcześniej, ani później).

Z każdym dzieckiem przychodzi tylko jeden opiekun.

Wchodzimy na salę gimnastyczną zachowując odpowiedni dystans społeczny,

w maseczkach i po wcześniejszej dezynfekcji rąk.

Szkołę opuszczamy tą samą drogą, którą wchodziliśmy.

DZIĘKUJĘ

 


 

KLASY TRZECIE

Spotkanie rodziców wraz z dziećmi z Dyrektorem i Wychowawcami oddziałów odbędzie się

1 WRZEŚNIA 2021 ROKU O GODZINIE 10:15 NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Wejście na salę gimnastyczną będzie odbywało się

przez drzwi na łączniku między budynkiem szkoły i sali gimnastycznej

W tym dniu obowiązuje szkolny strój galowy.

Następnie wychowawcy klas przeprowadzą uczniów (bez rodziców) do swoich gabinetów.

Uczniom zostaną przekazane informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022.

Zakończenie spotkania uczniów z wychowawcami o godzinie 12:15. Wychowawcy sprowadzą uczniów przed budynek szkoły, gdzie będzie można je odebrać. Rodzice spotkają się z wychowawcą klasy w drugim tygodniu września,  gdzie uzyskają dodatkowe informacje. (Do tego czasu proszę korzystać z dziennika elektronicznego   i przeglądać stronę internetową szkoły)

*** Ze względu na panującą pandemię koronawirusa bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników szkoły proszę o punktualne przyjście na spotkanie (tzn. ani wcześniej, ani później).

Z każdym dzieckiem przychodzi tylko jeden opiekun.

Wchodzimy na salę gimnastyczną zachowując odpowiedni dystans społeczny, w maseczkach i po wcześniejszej dezynfekcji rąk.

Szkołę opuszczamy tą samą drogą, którą wchodziliśmy.

DZIĘKUJĘ

 


= KLASY CZWARTE I KLASA PIĄTA=

Spotkanie uczniów (bez obecności rodziców) z Panem Dyrektorem odbędzie się

1 WRZEŚNIA 2021 ROKU O GODZINIE 11:00 NA SALI GIMNASTYCZNEJ.

Uczniom zostaną przekazane informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022.

Następnie wychowawcy klas przeprowadzą uczniów do swoich gabinetów.

W tym dniu obowiązuje szkolny strój galowy. Rodzice spotkają się z wychowawcą klasy w drugim tygodniu września,  gdzie uzyskają dodatkowe informacje.

(Do tego czasu proszę korzystać z dziennika elektronicznego  i przeglądać stronę internetową szkoły).

*** Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i bezpieczeństwo dzieci

oraz pracowników szkoły proszę o punktualne przyjście na spotkanie (tzn. ani wcześniej, ani później).

Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem zachowując odpowiedni dystans społeczny,  w maseczkach i po wcześniejszej dezynfekcji rąk.

Szkołę opuszczamy tą samą drogą, którą wchodziliśmy.

DZIĘKUJĘ