9 lipca 2021 r ósmoklasiści odbierają oryginały i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminów.

 

klasy 8a i 8b - godz. 9.00

klasy 8c i 8d - godz. 9.30

klasy 8e i 8f - godz. 10.00

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty należy wprowadzić do elektronicznego systemu naboru  logując się na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl .

Kopie zaświadczeń należy zanieść/przesłać elektronicznie do szkoły pierwszego wyboru do 14 lipca 2021 r.