Szanowni Rodzice.

Informujemy, że od 26 października 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

Nauka zdalna będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla danej klasy i jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów.

Komunikacja z uczniem będzie odbywać się przez e-dziennik lub w formie zajęć on-line.

Uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych kontynuują naukę stacjonarnie, tj. w warunkach szkolnych.

Świetlica i stołówka szkolna dla uczniów klas I – III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Prosimy uczniów i rodziców o sprawdzanie wiadomości i komunikatów na poczcie e-dziennika oraz stronie internetowej szkoły.

 

Regulamin zdalnego nauczania dla klas 4-8