20220624 090740
Dnia 24 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie o godzinie 8.30 rozpoczęła się ceremonia zakończenia roku szkolnego 2021/ 22. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Zastępca Burmistrza Miasta Oława Pani Małgorzata Pasierbowicz  oraz członkowie Rady Rodziców: Pani Karolina Kwak,  Pan Marcin Małkiewicz oraz Pani Marika Betka.

Impreza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Program artystyczny przygotowany przez uczniów klas drugich i trzecich pod kierunkiem wychowawców: Pań Bożeny Reczuch, Karoliny Chort , Marii Karłowicz, Stefanii Olejnik, Joanny Parnickiej został zaprezentowany  uczniom klas czwartych i piątej oraz zgromadzonym na imprezie rodzicom i nauczycielom.  Po części artystycznej wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy oraz bony podarunkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Uczniom klas czwartych i piątej, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce gratulowali Dyrektor Szkoły Pan Jacek Ozga i Pani Wicedyrektor Małgorzata Kaźmierczak  oraz  Wychowawcy Pani Monika Duda, Pani Jolanta Michrowska, Pan Aleksander Zborowski. Podziękowania za pracę w Samorządzie Szkolnym  dla jego Członków złożyli jego Opiekunowie.  Za zaangażowanie w zbiórkę surowców wtórnych, która była prowadzona w szkole w ramach konkursu  „ Zielony las”  podziękował Pan Jacek Polasz.  Na zakończenie imprezy głos zabrali: Pani Burmistrz Małgorzata Pasierbowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Karolina Kwak, a także Dyrektor Szkoły Pan Jacek Ozga. Druga część imprezy rozpoczęła się o godzinie 10.00. Tym razem program artystyczny w wykonaniu tych samych klas  został zaprezentowany uczniom oddziałów edukacji wczesnoszkolnej oraz zgromadzonym Gościom.  

Dorota Mądrala

 

 20220624 092921

 

20220624 083407

 

20220624 083429

 

20220624 083433

 

20220624 083436

 

20220624 083513

 

20220624 083522

 

20220624 083528

 

20220624 083550

 

20220624 083552

 

20220624 083555

 

20220624 083557

 

20220624 083607

 

 

 

20220624 083656

 

20220624 083705

 

20220624 083744

 

20220624 083757

 

20220624 083607

 

20220624 083656

 

20220624 084022

 

20220624 084143

 

20220624 084150

 

20220624 084220

 

20220624 084259

 

20220624 084404

 

20220624 084430

 

20220624 084442

 

20220624 084457

 

20220624 084754

 

20220624 084850

 

20220624 085013

 

20220624 085020

 

20220624 085031

 

20220624 085034

 

20220624 085342

 

20220624 085406

 

20220624 085447

 

20220624 085453

 

20220624 085506

 

20220624 085831

 

20220624 085859

 

20220624 085907

 

20220624 085911

 

20220624 085933

 

20220624 085946

 

20220624 085956

 

20220624 085959

 

20220624 090003

 

20220624 090005

 

20220624 090023

 

20220624 090041

 

20220624 090048

 

20220624 090104

 

20220624 090125

 

20220624 090135

 

20220624 090143

 

20220624 090159

 

20220624 090203

 

20220624 090213

 

20220624 090218

 

20220624 090226

 

20220624 090237

 

20220624 090246

 

20220624 090259

 

20220624 090310 001

 

20220624 090314

 

20220624 090327

 

20220624 090329

 

20220624 090331

 

20220624 090434

 

20220624 090452

 

20220624 090458

 

20220624 090512

 

20220624 090516

 

20220624 090521

 

20220624 090533

 

20220624 090550

 

20220624 090557

 

20220624 090623

 

20220624 090636

 

20220624 090640

 

20220624 090650

 

20220624 090740

 

20220624 090828

 

20220624 090850

 

20220624 090858

 

20220624 090937

 

20220624 091002

 

20220624 091010

 

20220624 091015

 

20220624 091030

 

20220624 091040

 

20220624 091046

 

20220624 091125

 

20220624 091131

 

20220624 091209

 

20220624 091256

 

20220624 091320

 

20220624 091435

 

20220624 091646

 

20220624 091738

 

20220624 091745

 

20220624 091828

 

20220624 091832

 

20220624 091838

 

20220624 091843

 

20220624 091846

 

20220624 091852

 

20220624 091914

 

20220624 092051

 

20220624 092053

 

20220624 092105

 

20220624 092125

 

 

 

20220624 092135

 

20220624 092259

 

20220624 092332

 

20220624 092346

 

20220624 092353

 

20220624 092359

 

20220624 092524

 

20220624 092531

 

20220624 092633

 

20220624 092638

 

20220624 092737

 

20220624 092836

 

20220624 092902

 

20220624 092909

 

 55

 

20220624 100146

 

20220624 103031

 

20220624 104731

 

20220624 104737