sky clouds 1588676231hkI         Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs fotograficzny pt. „Popatrz w niebo” dla klas VIII. Celem konkursu było między innymi: kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań fotografią, uwrażliwienie na piękno i zachęcenie do jego utrwalania, refleksja nad otaczającym nas światem, propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy (zdjęcie nieba nad regionem miasta Oława lub okolicą), a także zachęcenie młodzieży do spędzania czasu na świeżym powietrzu, podczas zdalnego nauczania.

            Spośród wielu interesujących zdjęć komisja konkursowa w składzie: Dorota Mądrala- nauczycielka plastyki, Jacek Ozga- dyrektor szkoły oraz Bartłomiej Wróbel- fotograf (Bartłomiej Wróbel Fotografia) wybrała pięć zwycięskich oraz szczególne wyróżniających się prac. Jury kierowało się następującymi kryteriami w ocenie: kryterium merytoryczne, wartość artystyczna, jakość techniczna oraz poziom estetyczny.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

 

I miejsce:  Dawid Wiśniewski- kl. VIII D 

I miejsce

 

II miejsce: Oliwia Adamczyk- kl. VIII E 

II miejsce

 

III miejsce: Aleksandra Myczkowska- kl. VIII A 

III miejsce

 

Wyróżnienia:

Kamila Błaszkowiak- kl. VIII A 

wyroznienie I

 

Oliwia Erd- kl. VIII C 

wyroznienie II

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

(Dyplomy, nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego.)